Зардал гаргах тухай

2015 оны 12 сарын 24 өдөр                             Дугаар А/13                         Налайх хот

Зардал гаргах тухай

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 дахь заалт, “Налайх хотын Үндсэн дүрэм”-ийн 2.3 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

  1. 1. Уул уурхайн салбар үүсч хөгжсөний 93 жилийн ой, уурхайчдын баярын өдрийг тохиолдуулан Уурхайчдын дурсгалын хөшөөнд цэцэг өргөх хүндэтгэлийн арга хэмжээний цэцэг, туузны зардалд 230 000 (Хоёр зуун гучин мянга) төгрөгийг гаргасугай.
  2. Шаардагдах зардлыг Захирагчийн Ажлын албаны бичиг хэргийн зардлаас гаргахыг Ахлах нягтлан бодогч (М.Индра)-д зөвшөөрсүгэй.

 

 

ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ

ДАРГА   БӨГӨӨД ХОТЫН ЕРӨНХИЙ

МЕНЕЖЕР                        М.ГАНБААТАР