Нийтийн үйлчилгээний хэлтэс

19

Нийтийн үйлчилгээний хэлтсийн дарга

Нэр: М.Энхтөр

Цахим шуудан: enkhtur@nalaikhcity.gov.mn

18Үйлдвэрлэл, нийтийн тээвэр, ахуйн болон авто үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Нэр: Ц.Бадамгарав

Цахим шуудан: badamgarav@nalaikhcity.gov.mn

1-1Байгаль орчин, аялал жуулчлал, орчны бохирдол, ногоон байгууламж хариуцсан мэргэжилтэн/

Нэр: Б.Назангүль

Цахим шуудан: nazanguli@nalaikhcity.gov.mn

6Хүнс, хөдөө аж ахуй, худалдаа  нийтийн хоол хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Нэр: Н.Мөнхцэцэг

Цахим шуудан: munkhtsetseg@nalaikhcity.gov.mn