Хот байгуулалтын хэлтэс

Хот байгуулалтын хэлтсийн дарга

Нэр: Д.Оюунбилэг

Цахим шуудан: oyunbileg@nalaikhcity.gov.mn

Архитектор, төлөвлөлт, зураг төсөв хариуцсан мэргэжилтэн

Нэр: Б.Галмөнх

Цахим шуудан: galmunkh@nalaikhcity.gov.mn

Тохижилт, реклам, мэдээллийн байгууламж, үйлчилгээний хүсэлтийн шийдвэрлэлт хариуцсан мэргэжилтэн

Нэр: Ч.Мөнхзул

Цахим шуудан: munkhzul@nalaikhcity.gov.mn

 

17

Дэд бүтэц, СӨХ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Нэр: Ц.Тунгалаг

Цахим шуудан: tungalag@nalaikhcity.gov.mn