Захиргаа санхүүгийн хэлтэс

4

 

Захиргаа санхүүгийн хэлтсийн дарга

Нэр: Л.Болормаа

Цахим шуудан: bolormaa@nalaikhcity.gov.mn

11Эрх зүй, иргэдийн эрэлт хүсэлт, шагнал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Нэр: Г.Баярмаа

Цахим шуудан: bayarmaa@nalaikhcity.gov.mn

9

Ахлах нягтлан бодогч

Нэр: М.Индра

Цахим шуудан: indra@nalaikhcity.gov.mn

10Хүний нөөц, хяналт үнэлгээ, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн

Нэр: У.Золжаргал

Цахим шуудан: zoljargal@nalaikhcity.gov.mn

14-1Мэдээллийн технологи, олон нийт, мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн

Нэр: Д.Уранбаатар

Цахим шуудан: uranbaatar@nalaikhcity.gov.mn

7Бичээч, бичиг хэрэг, архивын ажилтан (нярав)

Нэр: С.Болорчулуун

Цахим шуудан: bolorchuluun@nalaikhcity. gov.mn

2Захирагчийн туслах

Нэр: Л.Баттүвшин

Цахим шуудан: battuvshin@nalaikhcity.gov.mn

21Гадаад харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн

Нэр: Л.Нармандах

Цахим шуудан: narmandakh@nalaikhcity. gov.mn

22Захирагчийн Жолооч

Нэр: Г.Лойд