IMG_2920

Зорилтот бүлгийн 4 өрхийн өвөлжилтөд зориулж түлээний мод буулгаж өглөө.

“Нийслэлийн 378 жил”-ийн ойн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд 2017 оны 09 дүгээр сарын 20-ноос эхлэн 10 дугаар сарын 20-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд “Тохижилтийн ажлыг эрчимжүүлэн, бүтээлч ажил санаачлан зохион байгуулж, хог хаягдлыг цэвэрлэх сар” болгон заралсан билээ.

IMG_2921

Тус аяны Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд иргэдийн ая тухтай амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх, зорилтот бүлгийн айл өрхүүдийн ахуй амьдралд нэмэр болох үүднээс олон хүүхэдтэй, өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд, амьдралын баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой 4 өрхийн өвөлжилтөд зориулж Налайх хотын Захирагчийн Ажлын алба болон Гэрэлтүүлгийн албатай хамтран 2017 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдөр түлээний мод буулгаж өгөх ажлыг зохион байгууллаа.

IMG_2930

IMG_2933

НАЛАЙХ ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *