Мэдээний ангилал: Стратеги төлөвлөгөө

НАЛАЙХ ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИ Т...

НАЛАЙХ ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /2015-2019 ОН/ Алсын хараа:   Хот, нийтийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг олон улсын стандартад нийцүүлэн, Налайх хотын оршин суугчдын эрүүл аюулгүй, тав ту...