Мэдээний ангилал: Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт

НАЛАЙХ ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНД 2016 ОНД ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН...

НАЛАЙХ ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНД 2016 ОНД ИРГЭДЭЭС  ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАНИЛЦУУЛГА   2016 оны 12 дугаар сарын 25                                                                      ......

2016 оны 3-р улирлын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан...

НАЛАЙХ ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНД 2016 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРАЛД ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАНИЛЦУУЛГА   2016 оны 09 дүгээр сарын 25                                                                ......

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН ( 2016 оны эхний хагас жил...

НАЛАЙХ ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНД 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛД ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАНИЛЦУУЛГА 2016 оны 06 дугаар сарын 24                                                                  ......

2016 оны 1-р улирлын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан...

НАЛАЙХ ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНД 2016 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ,  ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАНИЛЦУУЛГА 2016 оны 03 дугаар сарын 25                                                                  ......