Мэдээний ангилал: Хүний нөөцийн ил тод байдал

Ажил үүргийн хуваарь, албан хаагчдын мэдээлэл...

НАЛАЙХ ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ  АЛБАН ХААГЧДЫНУТАСНЫ ДУГААР   № Албан тушаал Овог, нэр Гар утас Цахим шуудан Ажлын утас 1 Хотын Захирагч Ш.Хаан 99254230 khaan@nalaikhcity.gov.mn 70233040 2 Хотын Ерөнхий менежер, Захирагчийн...

ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ АЖИЛТНЫ ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ...

ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ АЖИЛТНЫ ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ Нэг. Ерөнхий зүйл 1.1 Төрийн захиргааны албан тушаалтан /цаашид албан хаагч гэнэ/ нь Төрийн болон нийслэл, дүүргийн бодлого, шийдвэр, Налайх хотын Захирагчийн Ажлын албаны зорилго зор...

НАЛАЙХ ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ ДОТООД ЖУРАМ...

                                                                                             Хотын   Ерөнхий   менежер   бөгөөд                                                                                            Захира...