Мэдээний ангилал: Төрийн үйлчилгээ

Налайх хотын Захирагчийн шагналын төрөл, түүнийг олгох журам...

Налайх хотын Захирагчийн 2016 оны  06 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/24 дугаар захирамжийн хавсралт     НАЛАЙХ ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ШАГНАЛЫН  ТӨРӨЛ, ТҮҮНИЙГ ОЛГОХ ЖУРАМ   Нэг. Нийтлэг үндэслэл Налайх хотын хөгжил цэцэглэл...

НАЛАЙХ ХОТЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ХУДАЛДАА, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛ...

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ   2016 оны 05 сарын 09 өдөр                                   Дугаар 37                                            ......

Гадна зар сурталчилгааны байгууламж байршуулах гудамж, зам талба...

Хотын захирагчийн захирамж Гадна зар сурталчилгааны байгууламж байршуулах гудамж, зам талбайн зэрэглэл, Сурталчилгааны байгууламжийн төлбөр тогтоох тухай           Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 1 дэ...

Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ эрхлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг...

Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ Жингийн баталгаажилтын гэрчилгээ Онцгой байдлын хэлтсээс галын аюулгүй байдлын дүгнэлт Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, цагдаагийн хэлтсийн тодорхойлолт Үйл ажиллагаа явагдах байртай холбоото...

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт...

Тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл /эрхлэх үйлдвэрлэл, үйлчилгээний төрөл, хугацааг тодорхой дурдах/ Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч нь хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч нь иргэн бол иргэний үнэмлэхийн хуу...

НАЛАЙХ ХОТЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ТАКСИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ТҮР ЖУРАМ...

Ерөнхий зүйл Хотын нутаг дэвсгэрт аюул осолгүй, тав тухтай , тохилог, соёлч шуурхай таксийн үйлчилгээ явуулахад энэхүү журмын зорилго оршино. Энэхүү журмаар таксийн үйлчилгээнд оролцох тээврийн хэрэгсэл, жолооч, зорчигчдод тавигда...

НАЛАЙХ ХОТЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ТҮҮГЭЭР ...

НАЛАЙХ ХОТЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл   1.1.      Энэ журмын зорилго нь Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн 4, 6, 7, 8 дугаа...

НАЛАЙХ ХОТЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ГАДНА ЗАР СУРТАЛЧИЛГААНЫ БАЙГУУЛАМЖ ...

 НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН  ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ   2015 оны 12 сарын 04 өдөр                                     №54                                                Налайх......