Мэдээний ангилал: Үүрэг даалгавар

Үүрэг даалгавар №15 2016.10.17

НАЛАЙХ ХОТЫН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ 2016 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 17-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ХОТЫН ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР   2016 оны 10 сарын 17 өдөр                                   №15                      ....

Үүрэг даалгавар №14 2016.10.03

НАЛАЙХ ХОТЫН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ 2016 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 02-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ХОТЫН ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР   2016.10.02                                                                    ......

Үүрэг даалгавар №13 2016.08.22

№ Үүрэг даалгавар Хариуцах байгууллага    Шалгуур үзүүлэлт  1 Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зэрлэг ургамлыг устгах ажилд аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдийг өргөнөөр оролцуулах, 08 дугаар сарын 31-ээс өмнө хадаж, цэвэрлэж дуусгах.Ажлы...

Үүрэг даадгавар №12 2016.06.13

НАЛАЙХ ХОТЫН ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР БӨГӨӨД ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ ДАРГААС УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨР ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР №12  2016  оны 06 дугаар сарын 13                                                             ...

Үүрэг даалгавар №11 2016.05.30

НАЛАЙХ ХОТЫН ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР БӨГӨӨД ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ ДАРГААС УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨР ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР   2016 оны 05 дугаар сарын 30                                                            ...

Үүрэг даалгавар №10 2016.05.16

НАЛАЙХ ХОТЫН ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР БӨГӨӨД ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ ДАРГААС УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨР ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР   2016 оны 05 дугаар сарын 16                                                            ...

Үүрэг даалгавар №9 2016.04.18

ТАТАХ НАЛАЙХ ХОТЫН ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР БӨГӨӨД ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ ДАРГААС УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨР ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 2016 оны 05 дүгээр сарын 02                                                             ...

Үүрэг даалгавар №8 2016.04.18

НАЛАЙХ ХОТЫН ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР БӨГӨӨД ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ ДАРГААС УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨР ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 2016   оны 04 сарын 18                                                                        ...

Үүрэг даалгавар №7 2016.04.01

ТАТАХ НАЛАЙХ ХОТЫН ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР БӨГӨӨД ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ ДАРГААС УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ШУУРХАЙ ДЭЭР ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 2016   оны 04 сарын 01                                                                          ...

Үүрэг даалгавар №6 2016.03.22

2016   оны 03 дугаар сарын 22                                                                Налайх хот Ази-Европын парламентын түншлэлийн 9 дүгээр уулзалт /АЕДТ/ 2016 оны 04 дүгээр сарын 21-23-ны өдрүүдэд УБ хотод......